۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه

تحلیلی بر شورش پناهندگان ایرانی در نائورو استرالیا

بیش از 55 میلیون دلار خسارتی است که در اعتراض پناهندگان جزیره نائورو در استرالیا وارد شده است ، اعتراضی که ابتدا شورش نامیده شد و سپس واژه ای نا امید کننده را ضمیمه خود کرد ، شورش پناهندگان ایرانی در مائورو استرالیا ! این باعث ناراحتی که برای من بیشتر مایهء عصبانیت و شرمساری است . مردمی که باید حق خود را از حاکمان وقت در کشور خود بگیرند ، حال در خاکی بیگانه ادعای حقوق شهروندی میکنند . تو در کشور خودت هیچ کاری نکردی ، جلوت اعدام کردند ، تجاوز کردند ، حتا خودت رو تحقیر کردند و هیچ کاری نکردی ، تازه رفتی تماشا کردی بدبختی رو و نشستی و دودستی از این همه بلائی که سرت آوردند با روی باز استقبال کردی ، حالا تو استرالیا اومدی چاقو به دست برای حقت اربده میکشی؟! چه حقی آخه؟! آبرو برای ما نزاشتین تو دنیا ، دیگه پناهندهء ایرانی که بدبخت بود ، از این بیچاره تر هم شد ! البته برای شما که مهم نیست ، سخت گذشت بهتون برمیگردید تو بغل مامان جونتون ، رختخواب پر قو و خوراک بوقلمونتون حاضره ! اون بیچاره هائی که نمیتونند مثل تو باشند چه گناهی کردند ؟! اندونزی در اولین اقدام صدور ویزا رو در فرودگاههای خودش منتفی کرد ! چرا ؟ چون ایرانیان عزیز میان و با اسم توریست میرن استرالیا ، اونهم فله ای و با لنج جون خودشون رو به خطر میندازن با اینکه میدونند استرالیا اینطوری جواب نمیده به کسی ! بعدش هم ادعا میکنند فرهیخته و عاقل و روشنفکر هستند . شاید بخواهید واکنش نشون بدید به این مطلب ، اما این رو بدونید شرایط در اروپا صد در صد از استرالیا برای پناهندگان سخت تر هست ، اما چرا شما چنین وقایعی را در اروپا مشاهد نمیکنید؟ تفاوت فرهنگی افرادیکه به اروپا میآیند و یا به نظر شما ترس از برخوردهای تند و شدید ؟ از نظر من جواب این سئوال روشن هست ، ایرانیانی که در اروپا هستند ، حتا اون اراذل و اوباشش ، اول به اسم کشورش نگاه میکنه و بعد به مصیبتهاش ، توی همین چند سال آدمهائی رو دیدم و میشناسم که تو همینجا آخر خلاف و ته خط هستند ، اما با تمام وجودشون دارند طوری زندگی میکنند که یک وقتی کسی برنگرده بگه ؛ دیدی ! ایرانی هستند ... ایکاش کمی ، فقط کمی فرهنگ داشتیم . ما ایرانیان فرهنگ نداریم ، ملتی که 70 تا 80 سال هست دارای تمدن شهر نشینی مدرن و مدرنیته شده ، فرهنگش فراتر از این هم نیست . حالا میخواهید فحش بدید و ادای روشنفکرها رو دربیارید، اما واقعیت تلخه ، ما ایرانیان همانطور که در متون تاریخی و جامعه شناسی معتبر نگاشته شده است ، فرهنگ نداریم ، میتونید برید تحقیق کنید ...

نوشته عطار (سردبیر)
ارسال به بی رنگی