۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

تمایل به چی آخه؟ :)))


                               کي ميدونه منظور اين خانم از کلمه (تمايل) چيه؟
                     
                            دقيقا تمايل به چي آخه؟ :))
ارسال به بی رنگی

۱ نظر: