۱۳۹۲ مهر ۱۷, چهارشنبه

کیهان احمقانه یا تخطئه ی احمقانه؟

جمهوری اسلامی، ای انفجار نور، ای لاله ی روییده از خون جوانان وطن، تو را چه خطاب کنم که اگر آقا گویم خیانت به واژه ی مردانگی و مردانی چون کاوه و آریو برزن است، اگر خانم خطابت کنم که بی حرمتی به واژه ی مقدس زن ایران زمین و جفا به نام رودابه و تهمینه های پاک دامن سرزمین مادری. پس تو را هوی خطاب می کنم که لایق ترین واژه در حفظ آداب نگارش برای توست. آهای جمهوری اسلامی؛ هرچند که حالا در توهم آنی که رسانه ی دردانه ی بیت رهبری و ارتش سایبری ات توانسته هسته ی اصلی اپوزیسیون در اروپا را شناسایی و افشا کند، بدان که این روش افشاگری و تخریب آنچنان نخ نما شده و بی مصرف که دم خروس از سطر سطر ادعایتان پیداست! به خیالت رسانه ی دردانه ات ما را زد، غافل از اینکه حمایت کیهان نوین نه از سازمان مجاهدین، که انتقاد از جنایت اعمال شده علیه انسان های بی دفاع بر تخت بیمارستان بود. انتقاد از شیوه ای بود که حتی در غرب وحشی سرخپوستی نیز اعمال نمی شد! اما تو باز خواستی در ادامه ی سیاه نمایی هایت با انگ و برچسب به کیهان نوین، صورت مساله جنایت خود را پاک کنی. اما انگار فراموش کرده ای تاریخ مصرف چنین نسخه هایی تمام شده! دستتان رو شده، شیوه ی بازی تان را عوض کنید. کیهان نوین با افتخار بدون هیچ وابستگی به حزب و دسته ای در راستای شرافت قلم، مقابل هرگونه جرم و جنایت فریاد خواهد کشید و آن را رسوا می کند.
ارسال به بی رنگی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر