۱۳۹۰ اسفند ۱۵, دوشنبه

رضا پهلوی: دوازدهم اسفند

رضا پهلوی: دوازدهم اسفند: فصل جدیدی از جنبش نافرمانی مدنی با افزایش شدید سرکوب مخالفان و اقدامات هراس انگیز نیروهای امنیتی، شهروندان ایرانی با تحریم انتخابات ...
ارسال به بی رنگی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر