۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

اعلام رسمی فعالیت هواداران درون مرزی شاهزاده رضا پهلوی

اعلام رسمی فعالیت هواداران درون مرزی شاهزاده رضا پهلویجمعی از جوانان ایران پس از مدتها بررسی و گفتگو در ارتباط با تشکیل سازمانی در راستای اهداف شاهزاده رضا پهلوی امروز در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ رسما اعلام موجودیت کردند و بیانیه زیر را در سایت رسمی خود قرار دادند:                                                                                                                                          
هدف از تشکیل این سایت  که اختصاص به هواداران و دوستداران شاهزاده رضا پهلوی دارد انسجام و هماهنگی بین همه هواداران شاهزاده رضا پهلوی است.
این گروه توسط تیمی از فعالین آزادی خواه درون کشور پایه ریزی شده و هسته اولیه اینکار جوانان مبارز و آگاه هستند که هر کدام قسمت هایی از این سایت را اداره میکنند.
این گروه درون مرزی وابستگی به هیچ جریان و دسته خارج کشور ندارد و حتی وابسته به دفتر شاهزاده نیز نمیباشد و خط فکری خود را از اهداف و کارکردهای شاهزاده رضا پهلوی میگرد و هدف خود را حمایت صد در صدی از ایشان به عنوان یک گزینه سکولار و دموکرات میداند.
امید است دوستان با پیوستن به این طرح گسترده زمینه آزادی سریع کشور خود را فراهم کنند.
ارسال به بی رنگی